Favorite Quotes - Dictons Préférés

 

 

 

** ÐỜI SỐNG VÀ HỌC VẤN **

   

-- Khổng Tử --

 

Cách sáng suốt nhất để hưởng lạc ở đời là

gặp cảnh nào sống theo cảnh nấy.

 

--o--

 

Khôn chết, dại chết, biết sống.

Biết phải biết trái, biết người biết ta, biết trước biết sau.

 

--o--

 

Cung kính thì không bị khinh nhờn.

Khoan hậu thì được lòng người.Thành tín thì được người ta tín nhiệm.

Cần mẫn thì thành công.

Từ huệ thì sử dụng được người.

 

--o--

 

Ðừng lo người không biết mình, chỉ lo mình không biết người.

(Không biết người nào hiền để theo, người nào xấu để tránh).

 

--o--

 

Phàm điều chi nên giữ lại một chút ân tình

Hầu ngày sau dễ gặp mặt nhau.

 

--o--

 

Cái gì mình không muốn thì đừng làm cho kẻ khác.

 

--o--

 

Thân với mọi người mà không kết đảng

Hòa hợp với mọi người mà không a dua.

 

--o--

 

Thận trọng về lời nói, mau mắn về việc làm.

 

--o--

 

Làm trước điều mình muốn nói rồi hãy nói sau.

 

--o--

 

Thẹn rằng nói nhiều mà làm ít.

 

--o--

 

Thấy người hiền phải nghĩ sao cho bằng người.

Thấy người dữ phải tự xét mình xem có điều gì dữ không?

 

--o--

 

Một lổ lủng nhỏ cũng đủ chìm thuyền.

 

--o--

 

Tin nhưng cũng phải phòng.

 

--o--

 

Không hứa bậy để mình không phụ ai.

Không tin bậy để không ai phụ mình.

 

--o--

 

Thuốc hay đắng miệng nhưng lợi ích cho sự chữa bệnh.

Lời nói thẳng thường chướng tai nghe nhưng rất lợi ích cho việc làm.

 

--o--

 

Họa hề phúc chi sở ỷ

Phúc hề họa chi sở phục.

Trong họa, phúc thường mọc sẵn

Trong phúc, họa thường núp sẳn.

 

--o--

 

Ðừng lo không ai biết mình,

chỉ mong sao mình có tài đức để cho người ta biết đến.

 

--o--

 

Có tài mà không có đức là người vô dụng.

Có đức mà không có tài thì làm việc gì cũng khó.

 

--o--

 

Hiểu rộng, biết nhiều, làm được nhiều việc,

chứ không phải như một đồ vật chỉ dùng được vào một việc.

 

--o--

 

 

-- Trung Dung --

 

Học cho rộng

Hỏi cho thật kỹ

Suy nghĩ cho thật cẩn thận

Phân biệt cho thật rõ ràng.

Làm việc cho hết sức.

Như thế mới thành người.

 

--o--

 

 

-- Lữ Hồi --

 

Tự khiêm thì người ta càng phục

Tự khoe thì người ta càng khinh

 

--o--

 

 

-- Ðức Chúa Jésus --

 

Anh em đừng tích trữ cho mình những kho tàng dưới đất,

nơi mối mọt làm hư nát, và kẻ trộm khoét vách lấy đi;

nhưng hãy tích trữ cho mình những kho tàng trên trời,

nơi mối mọt không làm hư nát, và kẻ trộm không khoét vách lấy đi,

vì kho tàng của anh em ở đâu thì lòng anh em ở đó.

 

--o--

 

Tất cả những gì anh em muốn người ta làm cho mình

thì chính anh em cũng hãy làm cho người ta.

 

--o--

 

Hãy xin sẽ được;

Hãy tìm sẽ gặp;

Hãy gỏ cửa sẽ mở cho.

 

--o--

 

Đèn của thân thể là con mắt.

Vậy nếu mắt sáng thì toàn thân anh em sẽ sáng.

Còn mắt anh em xấu thì toàn thân anh em sẽ tối.

 

--o--

 

Ai muốn làm người đứng đầu thì phải làm người rốt hết và

làm người phục vụ mọi người.

 

--o--

 

Hãy yêu kẻ thù và làm ơn cho kẻ ghét anh em,

hãy chúc lành cho kẻ nguyền rủa anh em và

cầu nguyện cho kẻ vu khống anh em.

Ai vả anh em má bên này thì hãy giơ cả má bên kia nữa.

Ai đoạt áo ngoài của anh em thì cũng đừng cản họ lấy áo trong.

Ai xin thì hãy cho; ai lấy cái gì của anh em thì đừng đòi lại.

Bởi vì nếu anh em yêu thương kẻ yêu thương mình, thì có gì là ân với nghĩa?

Ngay cả người tội lỗi cũng yêu thương kẻ yêu thương họ.

Và nếu anh em làm ơn cho kẻ làm ơn cho mình, thì còn gì là ân với nghĩa?

Ngay cả người tội lỗi cũng làm như thế.

Nếu anh em cho vay mà hy vọng đòi lại được, thì còn gì là ân với nghĩa?

Cả người tội lỗi cũng cho kẻ tội lỗi vay mượn để được trả lại sòng phẳng.

Trái lại, anh em hãy yêu kẻ thù, hãy làm ơn và cho vay mà chẳng hề

hy vọng được đền trả.  Như vậy, phần thưởng dành cho anh em sẽ lớn lao,

và anh em sẽ là con Đấng Tối Cao, vì Người vẫn nhân hậu với

cả phường vô ân và quân độc ác.

 

--o--

 

Anh em hãy có lòng nhân từ.

Anh em đừng xét đoán, thì anh em sẽ không bị Thiên Chúa xét đoán.

Anh em đùng lên án, thì sẽ không bị Thiên Chúa lên án.

Anh em hãy tha thứ, thì sẽ được Thiên Chúa thứ tha.

Anh em hãy cho, thì sẽ được Thiên Chúa cho lại.

 

--o--

 

Hãy lấy cái xà ra khỏi mắt của mình trước rồi sẽ thấy rỏ

để lấy cái rác trong con mắt của người khác.

 

--o--

 

Không có cây nào tốt mà lại sinh quả sâu;

cũng chẳng có cây nào sâu mà lại sinh quả tốt.

Người tốt thì lấy ra cái tốt từ kho tàng tốt của lòng mình;

Kẻ xấu thì lấy ra cái xấu từ kho tàng xấu của lòng họ.

Vì lòng có đầy thì miệng mới nói ra.

 

--o--

 

 

-- Vua Solomon --

 

Của phi nghĩa nào lợi ích chi,

sống công chính mới cứu ta khỏi chết.

 

--o--

 

Kẻ biếng nhác phải chịu cảnh nghèo hèn,

người siêng năng được giàu sang phú quý.

 

--o--

 

Ai sống liêm chính sẽ được an toàn,

kẻ đi đường quanh co ắt sẽ bị phát hiện.

 

--o--

 

Ghét ghen sinh cải vã, tình yêu khoả lấp mọi lỗi lầm.

 

--o--

 

Người năng nói năng lỗi, ai dè giữ lời nói mới là người khôn.

 

--o--

 

Gây tội ác là trò tiêu khiển của người ngu,

còn khôn ngoan là thú vui cho người hiểu biết.

 

--o--

 

Mong ước của người ngay dẫn đến vui mừng,

hy vọng của ác nhân sẽ tan thành mây khói.

 

--o--

 

Kiêu hãnh đi liền với ô nhục,

khôn ngoan ở với kẻ khiêm nhường.

 

--o--

 

Chính nhân thịnh đạt, cả thành mừng rỡ,

kẻ ác tiêu vong, ai cũng reo hò.

 

--o--

 

Thiếu lãnh đạo, dân tộc bị sụp đổ,

nhiều cố vấn, đất nước được an ninh.

 

--o--

 

Đàn bà có duyên được tiếng tăm,

đàn ông gan dạ được giàu có.

 

--o--

 

Ai cậy trông vào của cải, người ấy sẽ quỵ ngã,

còn chính nhân sẽ vươn lên như cành lá xanh tươi.

 

--o--

 

Yêu lời nghiêm huấn là yêu tri thức,

ghét lời sửa dạy là dại dột ngu si.

 

--o--

 

Kẻ ngu si không kìm được giận dữ,

người khôn khéo biết nén nhục nuốt sầu.

 

--o--

 

Lời nói bừa bãi khác nào mũi gươm đâm,

miệng lưỡi khôn ngoan lại chữa trị cho lành.

 

--o--

 

Kẻ khờ khạo ai nói gì cũng tin,

người khôn ngoan thì đắn đo từng bước.

 

--o--

 

 

-- Ðức Phật Thích Ca --

 

Oán không diệt được oán, tình thương mới diệt được nó.

 --o--

 

Lấy tình thương xóa bỏ hận thù.

 

--o--

 

Gươm trần có thể làm cho kẻ khác sợ

nhưng tình thương mới chiếm được lòng người.

 

--o--

 

Phàm làm việc gì, trước phải xét kỹ hậu quả của nó.

 

--o--

 

 

-- Jean Jacques Rousseau --

 

Người sống nhiều không phải là người nhiều tuổi nhất,

mà chính là người đã trải đời nhiều nhất.

 

--o--

 

 

-- Abraham Lincoln --

 

Một cách hay nhất để thành công trong đời là khởi sự làm

những gì mình thường khuyên kẻ khác.

 

--o--

 

Đừng xét người, nếu ta không muốn người xét lại ta.

 

--o--

 

Phần nhiều chúng ta cho mình là sung sướng ra sao thì sẽ

sung sướng như vậy.

 

--o--

 

 

-- Nguyễn Bá Học --

 

Ðường đi khó không vì ngăn sông cách núi,

Mà khó vì lòng người ngại núi e sông.

 

--o--

 

 

-- J.G. Holland --

 

Những cây mạnh nhất, cao nhất, mọc trên những đất cằn cỗi nhất.

 

--o--

 

 

-- Ngạn Ngữ --

 

Lời nói hay giúp người ấm hơn vải lụa.

Lời nói dở hại người như gươm dao.

 

--o--

 

Nói là gieo, nghe là gặt.

 

--o--

 

Học vấn là chìa khóa mở cửa nào cũng được.

 

--o--

 

Học mà không suy nghĩ thì luôn luôn u tối.

Suy nghĩ mà không học thì luôn luôn nghi ngờ.

 

--o--

 

Những gì chúng ta biết chỉ là một giọt nước.

Những gì chúng ta không biết là cả một đại dương.

 

--o--

 

Cái học quan trọng nhất là học làm người.

 

--o--

 

Hay hỏi thì biết rộng, tự dụng thì hẹp hòi.

 

--o--

 

Ðọc sách hay làm cho thân ta được ít lỗi.

 

--o--

 

Gươm tuy tốt có mài mới bén, tài tuy tốt có học mới cao.

 

--o--

 

Ðọc sách không bằng suy gẫm.

Học trường không hơn được trường đời.

 

--o--

 

Những gì làm được trong ngày hôm nay chớ hẹn đến ngày mai.

 

--o--

 

Chọn sách mà đọc cũng như chọn bạn mà chơi.

 

--o--

 

Chỉ những kẻ nào có nhẫn nại làm được hoàn toàn những việc dễ mới 

biết nghệ thuật làm được dễ dàng những việc khó.

 

--o--

 

 

-- Thư Pháp --

 

Nếu không có được hạnh phúc một đời,

Ta hãy tìm hạnh phúc một năm, một tháng, một ngày.

 

--o--

 

HẠNH PHÚC là:
- Có việc gì đó để làm;
- Có ai đó để yêu; và
- Có điều gì đó để hy vọng.

 

--o--

 

Sống là Động nhưng lòng luôn bất động,
Sống là thương nhưng lòng chẳng vấn vương,
Sống yên vui danh lợi vẫn coi thường,
Tâm bất biến giữa dòng đời vạn biến.
 

--o--

 

TÍN:
Có khi lỡ hẹn một giờ,
Lần sau muốn gặp phải chờ trăm năm.
 

--o--

 

Có khi nào trên dòng đời tấp nập,
Ta vô tình đi lướt qua nhau;
Ta lơ đãng không ngờ đang để mất
Một tâm hồn ta đợi đã từ lâu.
 

--o--

 

Biển cứ cậy mình dài rộng thế,
Vắng cánh buồm một chút đã cô đơn! 

 

--o--

 

Trăm năm trước thì ta chưa gặp.

Trăm năm sau biết gặp lại không?

Cuộc đời sắc sắc không không.

Thôi thì hãy sống hết lòng với nhau.

 

--o--

 

Còn gặp nhau thì hãy cứ vui.

Chuyện đời như nước chảy hoa trôi.

Lợi danh như bóng mây chìm nổi.

Chỉ có tình thương để lại đời.

 

--o--

 

Có khi nhẫn để yêu thương.

Có khi nhẫn để tìm đường lo toan.

Có khi nhẫn để vẹn toàn.

Có khi nhẫn để tránh tàn sát nhau.

 

--o--

 

Đất khách muôn trùng, sao nhỏ hẹp.

Quê nhà một góc nh, mênh mông.

 

--o--

 

Ngày mai chẳng biết ra sao nữa,

Mà có ra sao cũng chẳng sao.

 

--o--

 

Buồn mà chi, nản mà chi.

Ngày chưa tắt nắng vội gì không vui.

 

--o--

 

 

-- Dale Carnegie --
(Quẳng Gánh Lo Đi Mà Vui Sống)

 

Đừng lo tới ngày mai vì ngày mai ta còn phải lo tới công việc của ngày mai.

Ta chỉ lo tới công việc của hôm nay thôi cũng đủ khổ rồi.

 

--o--

 

Những công việc ở ngay trước mặt ta phải được coi là quan trọng nhất,

và đừng bận tâm tới những công việc còn ở mờ mờ từ xa.

 

--o--

 

Chưa tới cầu đừng lo thiếu cách qua sông.

 

--o--

 

Phải khinh hẳn những chuyện lặt vặt, đừng để nó làm cho ta điên đảo.

Nên nhớ rằng: "Đời người như bóng câu, hơi đâu mà nghĩ tới những

chuyện nhỏ nhen, không đáng kể.

 

--o--

 

Lo lắng về một việc gì để hại đời sống ta, tức là đánh

giá sự việc đó đắt quá, có khác gì điên không?

 

--o--

 

Trên đường đời, sẽ gặp nhiều tình thế bất mãn, không thể thay đổi.

Những lúc ấy ta phải lựa lấy một trong hai đường sau đây:

hoặc nhận tình thế đó mà tự thay đổi cách sống cho thích hợp,

hoặc chống cự lại để rồi hại sức khỏe và sau cùng mang lấy bệnh thần kinh.

 

--o--

 

Chắc chắn là hoàn cảnh tự nó không thể làm cho ta sung sướng hay đau khổ.

Chính cái cách ta phản động lại với nó làm cho ta khổ hay vui.

 

--o--

 

Trên đường đời khấp khểnh, chúng ta nên học cách làm cho những sự

đụng chạm dịu bớt đi thì cuộc hành trình của ta cũng sẽ dài hơn và

êm đềm, sung sướng hơn.

Hãy mềm mại như cây liễu, đừng cứng cỏi như cây tùng.

 

--o--

 

Khi ưu tư về những chuyện đã qua, hối tiếc khi đã muộn,

thì chẳng khác nào đem đống mạt cưa ra mà cưa xẻ vậy.

Đừng có mất công cưa vụn mạt cưa.

 

--o--

 

Trong lòng ta suy nghĩ làm sao thì ta sẽ như vậy.

 

--o--

 

Tinh thần là nguồn gốc của mọi sự và mỗi thực hiện chỉ là một

hiện tượng của tinh thần.

 

--o--

 

Đừng phí phạm thì giờ, dù chỉ một phút đi nữa, để nghĩ đến

những người mà bạn không ưa.

 

--o--

 

Định mệnh chỉ cho ta một trái chanh thôi?

Được, ta sẽ pha thành một ly nước chanh ngon ngọt.

 

--o--

 

 

-- John Milton --

 

Đui không phải là khổ, không chịu được cảnh đui mới là khổ.

 

--o--

 

 

-- Joseph F. Montaigne --

 

Loài người đau khổ, do hoàn cảnh thì ít mà do ý niệm

của mình về hoàn cảnh thì nhiều.

 

--o--

 

 

 

** TÌNH YÊU VÀ GIA ÐÌNH **

 

-- Tục Ngữ Pháp --

 

Ðời không tình yêu như trời không có nắng.

 

--o--

 

 

-- Shakespeare --

 

Kiếm được tình yêu thì tốt,

nhưng được ban tặng mà chẳng phải tìm thì tốt hơn nhiều.

 

--o--

 

 

-- Rivarol --

 

Có hôn nhân mà không có ái tình thì

không khác nào có tiền mà không có hạnh phúc.

 

--o--

 

 

-- Lelend Foster Wood --

 

Muốn đạt được hạnh phúc trong gia đình,

muốn có một người bạn đời lý tưởng,

việc đó không quan trọng bằng tự hỏi chính mình đã

là người lý tưởng hay chưa?

 

--o--

 

 

-- Jean Paul Sartre --

 

Thường thường người ta hay nói mối tình đầu là mối tình đẹp nhất,

nhưng mối tình cuối cùng mới thật sự là mối tình bất diệt.

 

--o--

 

 

-- Beethoven --

 

Chỉ có sự hy sinh không đòi hỏi quá đáng

mối tình mới bền vững dài lâu.

 

--o--

 

 

-- Vua Solomon --

 

Có vợ đảm đang như được mang ngọc miện,

có vợ hư hỏng như bị bệnh mục xương.

 

--o--

 

 

-- Euripide --

 

Nếu không yêu, mãi mãi là không yêu.

 

--o--

 

 

-- Gerard Bauer --

 

Không được yêu bởi người mà ta yêu còn có thể chịu được,

chứ được yêu bởi người mà ta không yêu thì chẳng còn cực hình nào bằng.

 

--o--

 

 

-- The Tablet --

 

Trẻ con dù ở tuổi nào, đều bịt tai trước những lời người ta khuyên răn

dạy bảo, nhưng chúng sẽ mở mắt thật to nếu người ta làm gương

cho chúng thấy.

 

--o--

 

 

--  Sigmund Freud --

 

Những người biết mình được mẹ yêu quý thường trong đời tỏ ra

đặc biệt tự tin, lạc quan không thể lay chuyển, có tính cách anh hùng,

và đem lại thành công cho họ.

 

--o--

 

 

-- Dale Carnegie --
(Đắc Nhân Tâm)

 

Đừng ray rứt đay nghiến chồng.

 

--o--

 

Bạn trăm năm của ta ra sao, ta chịu làm vậy,

đừng có ý sửa đổi làm chi.

 

--o--

 

Ta phải biết khen tài đức của người bạn trăm năm của ta.

 

--o--

 

Xin nâng niu, săn sóc bạn trăm năm của ta.

 

--o--

 

Nên lịch sự và lễ độ với người bạn trăm năm của bạn.

 

--o--

 

 

-- Mother Teresa of Calcutta --

 

Hãy mỉm cười với nhau, vì nụ cười là sự khởi đầu của tình yêu thương.

Và khi đã có tình yêu thương cho nhau thì lòng mong muốn làm thêm

gì đó để người kia được vui sẽ tự nhiên đến.

 

--o--

 

 

** Ý NGHĨA CỦA NỤ CƯỜI **
 

-- Dale Carnegie --

 

Một nụ cười chẳng mất vốn mà lợi thật nhiều.

Một nụ cười không làm nghèo người phát nó nhưng làm

giàu người nhận nó.

 

Một nụ cười chỉ nở trong khoảnh khắc,

nhưng có khi làm cho ta nhớ suốt đời.

 

Kẻ phú quý tới bực nào mà không có nụ cười thì cũng vẫn còn nghèo;

còn kẻ nghèo hèn tới đâu mà sẵn có nụ cười trên môi thì

vẫn còn cái vốn vô tận.

 

Nụ cười mang hạnh phúc trong gia đình, nó là nguồn gốc những hảo ý

trong thương nghiệp và là dấu hiệu của tình bè bạn.

 

Nụ cười bồi dưỡng kẻ mệt nhọc, nó là hình ảnh bình minh cho kẻ ngã lòng,

là nắng xuân cho kẻ buồn rầu và là thuốc mầu nhiệm nhất

của tạo hóa để chữa lo âu.

 

Nụ cười không thể mua được, không thể xin như khất thực được,

không mượn được, mà cũng không thể ăn cắp được.

Vì ta khư khư giữ nó thì nó chẳng có giá trị gì,

nhưng nếu ta dùng nó một cách rộng rãi thì giá trị nó vô cùng.

 

Cho nên khi bạn gặp một người mệt nhọc, không còn sức tươi cười

với bạn được thì bạn hãy mỉm cười với người đó đi.

Vì người nào không còn lấy nụ cười để tặng kẻ khác,

người đó cần nhận một nụ cười hơn ai hết.

Hãy giữ nụ cười trên môi.

 

--o--

 

 

Các Tác Giả
Abraham Lincoln
  ●  Đức Chúa Jésus  ●  Ðức Phật Thích Ca  ●  Dale Carnegie   ●  Nguyễn Bá Học  ●  Joseph F. Montaigne  ●  Jean Jacques Rousseau  ●  Khổng Tử  ●  Ngạn Ngữ  ●  Thư Pháp  ●  Sigmund Freud  ●  Shakespeare  ●  Beethoven  ●  Mother Teresa of Calcutta

●  Và Nhiều Tác Giả Chọn Lọc Khác

 

Các Chủ Đề

Đời Sống và Học Vấn  ●  Tình Yêu và Gia Đình  ●  Đắc Nhân Tâm  ●  Quẳng Gánh Lo Đi Mà Vui Sống  ●  Ý Nghĩa Của Nụ Cười  ●

 

 

 

Thanks For Visiting My Homepage

Don't forget to sign my Guestbook before you leave.

 

Welcome To KhanhVan's Guestbook